Rioolkeuring

Waarom?

In Vlaanderen zijn de voorschriften en bepalingen waaraan een ( privaat) rioleringsstelsel moet voldoen vastgelegd. Op het moment van de keuring gaan we na of uw riolering voldoet aan de wettelijke verplichtingen die vermeld staan in uw stedenbouwkundige vergunning. Nadat is vastgesteld dat uw rioleringsstelsel voldoet aan de bepalingen, ontvangt u het attest.

Wanneer nodig?

Bij nieuwbouw, belangrijke wijzigingen, verplichte afkoppeling, nadat er een inbreuk werd vastgesteld.

Hoe verloopt de keuring?

De brochure keuring van de private waterafvoer helpt je bij de voorbereiding van de keuring.

Volgende zaken worden gecontroleerd:

  • Tijdens de keuring gaan we na of het huishoudelijk afvalwater en het regenwater op een correcte manier gescheiden afgevoerd worden.
  • Werden de afvoeren van badkamer/ keuken en dergelijke correct aangesloten?
  • Werden toiletten en dergelijke op correcte manier aangesloten op( evt. verplichte) septische put? In geval van IBA( individuele behandeling afvalwater)
  • Zijn de ( indien opgelegd) regenwaterputten en infiltratievoorzieningen geplaatst en correct aangesloten?
Dit gebeurt door middel van testen met behulp van een rooktoestel en eventueel kleurstoffen. Eventuele foto’s van de aanleg kunnen hier een serieuze hulp zijn.

Moeten aanwezig zijn op het moment van de keuring

  • Duidelijk uitvoeringsplan
  • Ingevulde onderdelenlijst( invuldocument laatste pagina brochure)
  • Eventuele foto’s van de aanleg.
Indien u deze documenten vooraf bezorgt, kunnen we op het moment van de keuring heel wat tijd besparen.

Kostprijs

Contacteer ons vrijblijvend voor een offerte op maat

Nog vragen?

Contacteer ons